ایران-وضعیت نامشخص داوود رفیعی بیش از بیست روز بازداشت

ایران-وضعیت نامشخص داوود رفیعی بیش از بیست روز بازداشت


ادامه مطلب ...

ایران-ضرب وشتم کارگران شرکت واحد پذیرفتنی نیست

ایران-ضرب وشتم کارگران شرکت واحد پذیرفتنی نیست


ادامه مطلب ...

ایران-ادامه اعتراض كارگران و رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

ایران-ادامه اعتراض كارگران و رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه


ادامه مطلب ...

ایران -تکمیلی-از تجمع هم اکنون کارگران شرکت واحد و دستگیری30 نفر ازکارگران

ایران -تکمیلی-از تجمع هم اکنون کارگران شرکت واحد و دستگیری30 نفر ازکارگران


ادامه مطلب ...

ایران -گزارش لحظه به لحظه از تجمع هم اکنون کارگران شرکت واحد

ایران -گزارش لحظه به لحظه از تجمع هم اکنون کارگران شرکت واحد


ادامه مطلب ...
12345
اعتراضات گسترده بر علیه لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار
زندگی انسانی برای کارگران و همه مزد بگیران زحمتکش
برپایی تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد تغییرات مناسب در قانون کار حق مسلم کارگراست
باز پس گیری فوری لایحه اصلاحیه دولت برقانون کار از مجلس

اخبار كارگري

ایران-وضعیت نامشخص داوود رفیعی بیش از بیست روز بازداشت

ایران-وضعیت نامشخص داوود رفیعی بیش از بیست روز بازداشت

ایران-وضعیت نامشخص داوود رفیعی بیش از بیست روز بازداشت

ایران-ضرب وشتم کارگران شرکت واحد پذیرفتنی نیست

ایران-ضرب وشتم کارگران شرکت واحد پذیرفتنی نیست

ایران-ضرب وشتم کارگران شرکت واحد پذیرفتنی نیست

ایران-ادامه اعتراض كارگران و رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

ایران-ادامه اعتراض كارگران و رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

ایران-ادامه اعتراض كارگران و رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

ایران -تکمیلی-از تجمع هم اکنون کارگران شرکت واحد و دستگیری30 نفر ازکارگران

ایران -تکمیلی-از تجمع هم اکنون کارگران شرکت واحد و دستگیری30 نفر ازکارگران

ایران -تکمیلی-از تجمع هم اکنون کارگران شرکت واحد و دستگیری30 نفر ازکارگران

ایران -گزارش لحظه به لحظه از تجمع هم اکنون کارگران شرکت واحد

ایران -گزارش لحظه به لحظه از تجمع هم اکنون کارگران شرکت واحد

ایران -گزارش لحظه به لحظه از تجمع هم اکنون کارگران شرکت واحد

ایران -تجمع هم اکنون رانندگان شرکت واحد ودستگیری 20 نفرازرانندگان

ایران -تجمع هم اکنون رانندگان شرکت واحد ودستگیری 20 نفرازرانندگان

ایران -تجمع هم اکنون رانندگان شرکت واحد ودستگیری 20 نفرازرانندگان

ایران -تجمع کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل هرمزگان

ایران -تجمع کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل هرمزگان

ایران -تجمع کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل هرمزگان

ایران-عدم پرداخت4ماه حقوق کارگران راه و شهرسازی زابل

ایران-عدم پرداخت4ماه حقوق کارگران راه و شهرسازی زابل

ایران-عدم پرداخت4ماه حقوق کارگران راه و شهرسازی زابل

مصاحبه - بیانیه

ایران-بمناسبت 16 آذر صدای خواهران و برادران و فرزندان مان باشیم

ایران-بمناسبت 16 آذر صدای خواهران و برادران و فرزندان مان باشیم

ایران-بمناسبت 16 آذر صدای خواهران و برادران و فرزندان مان باشیم

ایران-درمحکومیت سرکوب اعتراضات صنفی رانندگان وکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

ایران-درمحکومیت سرکوب اعتراضات صنفی رانندگان وکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

ایران-درمحکومیت سرکوب اعتراضات صنفی رانندگان وکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

‏ايران-جعفر عظیم زاده خواهان آزادی زندانیان فعال صنفی مدنی معلم و کارگر شد

‏ايران-جعفر عظیم زاده خواهان آزادی زندانیان فعال صنفی مدنی  معلم و کارگر شد

‏ايران-جعفر عظیم زاده خواهان آزادی زندانیان فعال صنفی مدنی معلم و کارگر شد