ایران-یک کولبر کورد بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی 2چشمانش را بطور کامل از دست داد

ایران-یک کولبر کورد بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی 2چشمانش را بطور کامل از دست داد


ادامه مطلب ...

ایران- طومار کارگران شرکت واحد برای افزایش حداقل مزد سال 96

ایران- طومار کارگران شرکت واحد برای افزایش حداقل مزد سال 96


ادامه مطلب ...

ایران- عدم پرداخت حقوق کارگران معدن زغال سنگ تخت ازمهرماه تاکنون

ایران- عدم پرداخت حقوق کارگران معدن زغال سنگ تخت ازمهرماه تاکنون


ادامه مطلب ...

ایران - فیلم مصاحبه کارگر ضرب‌ و شتم شده کارخانه ایران خودرو

ایران -فیلم مصاحبه کارگرضرب‌وشتم شده کارخانه ایران خودرو


ادامه مطلب ...

ایران-سیزده همین روز از اعتصاب 4 هزار کارگر صنعت فولاد اهواز

ایران-سیزده همین روز از اعتصاب 4 هزار کارگر صنعت فولاد


ادامه مطلب ...
12345
اعتراضات گسترده بر علیه لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار
زندگی انسانی برای کارگران و همه مزد بگیران زحمتکش
برپایی تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد تغییرات مناسب در قانون کار حق مسلم کارگراست
باز پس گیری فوری لایحه اصلاحیه دولت برقانون کار از مجلس

اخبار كارگري

ایران-یک کولبر کورد بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی 2چشمانش را بطور کامل از دست داد

ایران-یک کولبر کورد بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی 2چشمانش را بطور کامل از دست داد

ایران-یک کولبر کورد بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی 2چشمانش را بطور کامل از دست داد

ایران- طومار کارگران شرکت واحد برای افزایش حداقل مزد سال 96

ایران- طومار کارگران شرکت واحد برای افزایش حداقل مزد سال 96

ایران- طومار کارگران شرکت واحد برای افزایش حداقل مزد سال 96

ایران- عدم پرداخت حقوق کارگران معدن زغال سنگ تخت ازمهرماه تاکنون

ایران- عدم پرداخت حقوق کارگران معدن زغال سنگ تخت ازمهرماه تاکنون

ایران- عدم پرداخت حقوق کارگران معدن زغال سنگ تخت ازمهرماه تاکنون

ایران - فیلم مصاحبه کارگر ضرب‌ و شتم شده کارخانه ایران خودرو

ایران - فیلم مصاحبه  کارگر ضرب‌ و شتم شده  کارخانه ایران خودرو

ایران -فیلم مصاحبه کارگرضرب‌وشتم شده کارخانه ایران خودرو

ایران-سیزده همین روز از اعتصاب 4 هزار کارگر صنعت فولاد اهواز

ایران-سیزده همین روز از اعتصاب 4 هزار کارگر صنعت فولاد اهواز

ایران-سیزده همین روز از اعتصاب 4 هزار کارگر صنعت فولاد

‏ايران -تجمع اعتراضی کارگران پروژه راه آهن جوین ـ اسفراین

‏ايران -تجمع اعتراضی کارگران پروژه راه آهن جوین ـ اسفراین

‏ايران -تجمع اعتراضی کارگران پروژه راه آهن جوین ـ اسفراین

‏ايران-فراخوان به تجمع کارگران اخراجی جایگاه های عرضه سوخت سراسر کشور

‏ايران-فراخوان به تجمع کارگران اخراجی جایگاه های عرضه سوخت سراسر کشور

‏ايران-فراخوان به تجمع کارگران اخراجی جایگاه های عرضه سوخت سراسر کشور

‏ايران- تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی تکس آریا

‏ايران- تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی تکس آریا

‏ايران- تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی تکس آریا

مصاحبه - بیانیه

ایران-سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: زندگی انسانی داشتن حق مسلم ماست

ایران-سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: زندگی انسانی داشتن حق مسلم ماست

ایران-سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: زندگی انسانی داشتن حق مسلم ماست

ایران- نامه اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در حمایت از رضا شهابی

ایران- نامه اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در حمایت از رضا شهابی

ایران- نامه اتحادیه کارگران خدمات کانادا در حمایت از رضا شهابی

ایران- وظیفه کارگران پیرامون دستمزد سال 96

ایران- وظیفه کارگران پیرامون دستمزد سال 96

ایران- وظیفه کارگران پیرامون دستمزد سال 96