ایران-تجمع کارگران اخراجی کارخانه نساجی بروجرد برای بازگشت بکار

ایران-تجمع کارگران اخراجی کارخانه نساجی بروجرد برای بازگشت بکار


ادامه مطلب ...

ایران-اخراج سازی ها در شرکت رجا در پی افزایش ساعات کاری کارگران

ایران-اخراج سازی ها در شرکت رجا در پی افزایش ساعات کاری کارگران


ادامه مطلب ...

ایران-تجمع اعتراضی کارگران شرکت نصب نیرو کهنوج

ایران-تجمع اعتراضی کارگران شرکت نصب نیرو کهنوج


ادامه مطلب ...

ایران-آغاز دورجدید اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی پردیس

ایران-آغاز دورجدید اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی پردیس


ادامه مطلب ...

ایران-تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوشتر

ایران-تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوشتر


ادامه مطلب ...
12345
تمام کارگران ایرانی زیرخط فقرند
دستمزد كارگران براي سال 95 يك چهارم خط فقر
پول های حاصل ازلغوتحریم کجا میرود
تشکل مستقل کارگری حق مسلم کارگران است

اخبار كارگري

ایران-تجمع کارگران اخراجی کارخانه نساجی بروجرد برای بازگشت بکار

ایران-تجمع کارگران اخراجی کارخانه  نساجی بروجرد برای بازگشت بکار

ایران-تجمع کارگران اخراجی کارخانه نساجی بروجرد برای بازگشت بکار

ایران-اخراج سازی ها در شرکت رجا در پی افزایش ساعات کاری کارگران

ایران-اخراج سازی ها در شرکت رجا در پی افزایش ساعات کاری کارگران

ایران-اخراج سازی ها در شرکت رجا در پی افزایش ساعات کاری کارگران

ایران-تجمع اعتراضی کارگران شرکت نصب نیرو کهنوج

ایران-تجمع اعتراضی کارگران شرکت نصب نیرو کهنوج

ایران-تجمع اعتراضی کارگران شرکت نصب نیرو کهنوج

ایران-آغاز دورجدید اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی پردیس

ایران-آغاز دورجدید اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی پردیس

ایران-آغاز دورجدید اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی پردیس

ایران-تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوشتر

ایران-تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوشتر

ایران-تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوشتر

ایران-تجمع اعتراض آمیز صیادان و لنج داران در بوشهر

ایران-تجمع اعتراض آمیز صیادان و لنج داران در بوشهر

ایران-تجمع اعتراض آمیز صیادان و لنج داران در بوشهر

ایران-ضرب و شتم کارگران معترض نیشکر هفت تپه

ایران-ضرب و شتم کارگران معترض نیشکر هفت تپه

ایران-ضرب و شتم کارگران معترض نیشکر هفت تپه

ایران-تجمع کارگران پاکینه شوی مقابل فرمانداری خوزستان

ایران-تجمع کارگران پاکینه شوی مقابل فرمانداری خوزستان

ایران-تجمع کارگران پاکینه شوی مقابل فرمانداری خوزستان

مصاحبه - بیانیه

ایران-بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت شروع سال تحصیلی

ایران-بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت شروع سال تحصیلی

ایران-بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت شروع سال تحصیلی

ایران-تبریک سال تحصیلی جدید؛بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

ایران-تبریک سال تحصیلی جدید؛بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

ایران-تبریک سال تحصیلی جدید؛بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سه پرسش اساسی از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار - قسمت دوم

سه پرسش اساسی  از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار - قسمت دوم

سه پرسش اساسی از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار - قسمت دوم