ایران-اخراج یکصد تن از کارگران کارخانه فولاد البرز

ایران-اخراج یکصد تن از کارگران کارخانه فولاد البرز


ادامه مطلب ...

ایران-تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سامان کاشی

ایران-تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سامان کاشی


ادامه مطلب ...

ایران-ادامه بلاتکلیفی معیشتی وشغلی با 17ماه حقوق معوقه کارگران آساک دوچرخ قوچان

ایران-ادامه بلاتکلیفی معیشتی وشغلی با 17ماه حقوق معوقه کارگران آساک دوچرخ قوچان


ادامه مطلب ...

ایران-رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:لایحه اصلاحی دولت در باره قانون کار تصویب نمیشود

ایران-رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:لایحه اصلاحی دولت در باره قانون کار تصویب نمیشود


ادامه مطلب ...

ایران-رواج پدیده چند شغلی در ایران و کارکردن زنان بدون قرارداد

ایران-رواج پدیده چند شغلی در ایران و کارکردن زنان بدون قرارداد


ادامه مطلب ...
12345
اعتراضات گسترده بر علیه لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار
زندگی انسانی برای کارگران و همه مزد بگیران زحمتکش
برپایی تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد تغییرات مناسب در قانون کار حق مسلم کارگراست
باز پس گیری فوری لایحه اصلاحیه دولت برقانون کار از مجلس

اخبار كارگري

ایران-اخراج یکصد تن از کارگران کارخانه فولاد البرز

ایران-اخراج یکصد تن از کارگران کارخانه فولاد البرز

ایران-اخراج یکصد تن از کارگران کارخانه فولاد البرز

ایران-تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سامان کاشی

ایران-تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سامان کاشی

ایران-تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سامان کاشی

ایران-ادامه بلاتکلیفی معیشتی وشغلی با 17ماه حقوق معوقه کارگران آساک دوچرخ قوچان

ایران-ادامه بلاتکلیفی معیشتی وشغلی با 17ماه حقوق معوقه کارگران آساک دوچرخ قوچان

ایران-ادامه بلاتکلیفی معیشتی وشغلی با 17ماه حقوق معوقه کارگران آساک دوچرخ قوچان

ایران-رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:لایحه اصلاحی دولت در باره قانون کار تصویب نمیشود

ایران-رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:لایحه اصلاحی دولت در باره قانون کار تصویب نمیشود

ایران-رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:لایحه اصلاحی دولت در باره قانون کار تصویب نمیشود

ایران-رواج پدیده چند شغلی در ایران و کارکردن زنان بدون قرارداد

ایران-رواج پدیده چند شغلی در ایران و کارکردن زنان بدون قرارداد

ایران-رواج پدیده چند شغلی در ایران و کارکردن زنان بدون قرارداد

ایران-دفتر دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی جعفر عظیم زاده را به زندان اوین فرا خواند

ایران-دفتر دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی جعفر عظیم زاده را به زندان اوین فرا خواند

ایران-دفتر دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی جعفر عظیم زاده را به زندان اوین فرا خواند

ایران-گسترش دامنه اعتراضات کارگران کارخانجات اراک

ایران-گسترش دامنه اعتراضات کارگران کارخانجات اراک

ایران-گسترش دامنه اعتراضات کارگران کارخانجات اراک

ایران-تجمع اعتراضی بیش از 150خانواده کارگران کارخانه قند آبکوه مشهد

ایران-تجمع اعتراضی بیش از 150خانواده کارگران کارخانه قند آبکوه مشهد

ایران-تجمع اعتراضی بیش از 150خانواده کارگران کارخانه قند آبکوه مشهد

مصاحبه - بیانیه

‏ايران-ما کارگران ایران خواهان لغو فوری لایحه ضد کارگری“اصلاح قانون کار”هستیم

‏ايران-ما کارگران ایران خواهان لغو فوری لایحه ضد کارگری“اصلاح قانون کار”هستیم

‏ايران-ما کارگران ایران خواهان لغو فوری لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” هستیم

ایران-موج جدید احضارها و محکومیت های فعالان کارگری و اجتماعی

ایران-موج جدید احضارها و محکومیت های فعالان کارگری و اجتماعی

ایران-موج جدید احضارها و محکومیت های فعالان کارگری و اجتماعی

ایران-صدور حکم زندانهای طویل المدت بر علیه فعالین صنفی خشم و نفرت عمومی را بر علیه وضعیت موجود دامن خواهد زد

ایران-صدور حکم زندانهای طویل المدت بر علیه فعالین صنفی  خشم و نفرت عمومی را بر علیه وضعیت موجود دامن خواهد زد

ایران-صدور حکم زندانهای طویل المدت بر علیه فعالین صنفی خشم و نفرت عمومی را بر علیه وضعیت موجود دامن خواهد زد ...