برچسب: معلمان

معلمان چه کسانی هستند:

معلمان  یک قشر بزرگ و زحمت‌کش از جامعه هستند که مسئولیت پرورش و آموزش کودکان را به عهده دارند.

درکتاب فرهنگ فارسی عمید، معلم را معادل با واژه‌های مانند: تعلیم دهنده، آموزاننده و آموزگار آورده شده است.

درلغت‌نامه دهخدا، نیز معلم را به معنی آموزاننده، مدرس و آموزگار معنی کرده اند.

شعاری نژاد، درفرهنگ علوم رفتاری، دو تعریف از واژه معلم بیان نموده است: کسی که به منظورآموزش معین به یک عده دانش آموز یا دانشجو دریک موسسه تربیتی استخدام شده است،

کسی که دوره تربیت معلم را تمام کرده است. گاهی هم معلم را علم فروش میگویند.

کارترز، در فرهنگ آموزش و پرورش چندین تعریف از معلم بیان کرده است:

واژه معلم، تعاریف زیادی در فرهنگ‌های تخصصی و عمومی دارد.

درفرهنگ آکسفورد، معلم به کسی گفته‌اند. که “تدریس می‌کند به ویژه تدریس درمکتب “. 

 معلم امانت داری است، که انسان امانت اوست.

 معلم آموزشیار است. آموزش به کمک او بصورت فردی ودسته جمعی منتقل میشود و درسلوک و رفتار شاگرد تغییر مطلوب و مثبت را ایجاد مینماید.

Page 1 of 33 1 2 33

پربیننده‌ترین

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist